Víme jak nebezpečný je Exorcismus?


Filmy Exorcista nebo Vymítání ďábla Emily Rose jsou šokující kousky, které staví základy na skutečném příběhu. Všechny tyto filmy totiž čerpají z nejzprofanovanějšího případu vymítání ďábla, který se stal v sousedním Německu. Dovolil jsem si shrnout několik základních informací, které se o utrpení Emily Rose/Anneliese Michel objevily.

Fotografie Anneliese, které obletěly svět. Na prvním snímku před nemocí, na druhém po několika vyšetřeních a vymítání.
Anneliese Michel se narodila 21. září 1952 v Německu a od mládí byla přísně nábožensky vychovávána. Až do šestnácti let, kdy ji našla jedna z jejích sester ve svém pokoji zkroucenou na podlaze v podivné křeči, vedla normální a spokojený život. Vyrůstala se dvěma sourozenci a chystala se na studia. V roce 1968 se u ní začaly projevovat podivné poruchy chování, které se časem zhoršovaly a ústily až do sebedestruktivních stavů. Anneliese často pociťovala horko a podivný zápach, který nikdo další necítil. Trpěla křečovými záchvaty (v jednom si prokousla jazyk) a měla ošklivé vidiny. O rok později byla u dívky diagnostikována epilepsie a s ní zahájena i příslušná léčba.

Podle některých zdrojů si v témže roce stěžovala na hlasy démonů. Začaly se projevovat děsivé vize, kde se jí zjevoval satan. Podle některých zdrojů nebyla dokonce schopna pohlédnout na kříž s Ježíšem. Podle jiných zase obrazy Ježíše v domě, kde bydlela, rozbíjela. V létě 1973 žádají rodiče Anneliese kněze Ernsta Alta o to, aby zahájil vymítání ďábla, protože stav jejich dcery se výrazně zhoršil a více než co jiného připomíná posedlost. Dokázala dlouhé hodiny křičet cizími jazyky, záchvaty, kdy se zmítala na zemi i ve vzduchu byly častější a intenzivnější, kousala ostatní členy rodiny, a odmítala jíst normální potravu. Údajně jí to nechtěli dovolit démoni v těle. Jedla pavouky a uhlí, později dokonce pila svou moč.

Ernst Alt dostal povolení k vymítání od biskupa až po několika pokusech, odpověď většinou zněla, že Anneliese by měla žít zbožnějším životem. Roku 1975 povolení dostal a společně se specialistou na exorcismus Adolfem Rodewykem udělal první sezení, které probíhalo podle pravidel vymítání ze 17. století. Šokující výsledek zaznamenal na více než čtyřiceti páskách. Oba aktéři údajně hovořili s několika démony a duchy včetně Lucifera, Nera, Caina a Hitlera. Prostřednictvím Anneliese promlouvali jazyky, které se dívka neměla kde naučit.

Od září 1975 do července 1976 probíhalo vymítání takřka každý týden, někdy museli Anneliese držet až tři muži, jindy musela být přivázána. Měla rozbitá kolena, protože si během jedenácti měsíců více než 600krát klekla. Vidiny údajně postupně vymizely, dívka se dokonce na čas vrátila do školy, ovšem i nadále odmítala jíst a chřadla. Poslední den vymítání 30. června 1976 byla Anneliese vyčerpaná, vyzáblá, měla zápal plic a vysokou horečku. Den na to zemřela. Podle lékařů vyhladověla. Rodiče Anneliese a oba exorcisté byli odsouzeni k podmínečným trestům.

Příběh Anneliese nezůstal utajen. Psychiatři po celém světě zaznamenali po událostech zvýšenou návštěvnost lidí s podivnými vizemi (možná za to také mohl film Exorcist, který měl zhruba v té době premiéru), k jejímu hrobu se chodili modlit věřící, kteří ji považovali za osobu statečně bojující se zlem v těle. Věřili, že stále nenalezla klidu, i v hrobě nadále trpí a její tělo je netknuto. Na nátlak veřejnosti bylo roku 1978 tělo exhumováno, ovšem neslo znaky charakteristického rozkladu.

Fotografie fanatických jeptišek a kněze, kteří v roce 2005 ukřižovali a ukamenovali mladou jeptišku - údajně byla posedlá.
Události jsou děsivé nejen samotným příběhem ale také tím jak relativně nedávno se staly. V době kdy veškeré záhady drtí vědecká šetření na kousky, věří mnoho lidí v posedlost zlými démony. V roce 1995 zemřel žízní a hladem kdesi v USA muž, ze kterého byl vyháněn démon. Několik dní byl spoustaný bez jídla a vody. V červnu 2005, v rumunském klášteře v Tanacu zemřela 23 letá jeptiška na kříži. Byl z ní vymítán ďábel. V dubnu roku 2010 zemřela v Jižní Americe 14letá dívka, kterou podle místního pastora posedl ďábel. V kostele ji tloukl do břicha a nutil pít džus, dokud neomdlela a nebyla převezena do nemocnice. Bylo už pozdě. Letos v lednu byla ve Voroněži v Rusku udupána mladá dívka vlastními zfanatizovanými rodiči, protože se jim svěřila, že slýchá hlasy v hlavě. Nejprve musela vypít 5 litrů svěcené vody naráz a poté na ní skákali dokud neupadla do bezvědomí. Pomoc přivolala až druhý den ráno sestra dívky. „Rodiče“ se domnívali, že za tři dny vstane z mrtvých.

O tom zda Anneliese Michel skutečně posedl démon, nebo zda trpěla psychickou poruchou a epilepsií se vedou dodnes spory a pravděpodobně se i nadále vést budou.

0 komentářů:

Okomentovat

 

Fakta a mýty. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com